help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 8 juli 2022 over de werk- en zorgtrajecten


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 08/07/2022
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 03/08/2022
Page:60793
Avis du Conseil d'Etat 71254
Entrée en vigueur / Effet Te bepalen door de Regering (art. 40); Volledig uitgevoerd: 01/07/2023 (BVR 18/11/2022, BS 06/02/2023, art. 82, eerste lid, inleidende zin)

Art. 12: 16/02/2023 (BVR 18/11/2022, art. 82, eerste lid, 1°)
Art. 13 en 17: 01/10/2022 (BVR 18/11/2022, art. 82, eerste lid, 2°)
Art. 28 tot 33: 01/01/2024 (BVR 18/11/2022, art. 82, eerste lid, 3°)
Art. 39: 16/02/2023 (BVR 18/11/2022, art. 82, eerste lid, 1°)

Overgangsbepalingen: zie art. 39 dat een machtiging aan de Regering verleent om de maatregelen te nemen die nodig zijn voor de overgang van de regelgeving die door art. 38 van dit decreet wordt opgeheven. Volledig uitgevoerd: zie art. 82, tweede lid, BVR 18/11/2022.

Période de vigueur du 01/10/2022 au ...