help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 juli 2022 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten (Asiel en Migratie)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/07/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/07/2022
Pagina:58743
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 71812 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 71812
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/07/2022 (art. 2)

Buitenwerkingtreding: 31/12/2022 (art. 2)

TT

Periode van geldigheid van 01/07/2022 tot 31/12/2022