help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 juni 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/06/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/07/2022
Pagina:54518
Advies van de Raad van State 71325
Inwerkingtreding / Uitwerking 06/07/2022 (art. 3, eerste zinsonderdeel: "treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad voor wat betreft de inschrijving van de personen ten laste in de hoedanigheid van gerechtigde zoals bedoeld in het artikel 32, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994")

01/01/2023 (art. 3, tweede zinsonderdeel: wat betreft "de inschrijving volgend op de ontvangst van de documenten bedoeld in artikel 276, § 1, 1., van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, afgeleverd voor en vanaf het referentiejaar 2022")


Periode van geldigheid van 06/07/2022 tot ...