help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2022 tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, auto, bibliotheek-, archief- en informatiekunde, drankenkennis, Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Europese talen richtgraad 3 en 4, Hebreeuws, horeca, ICT-technieken, mechanica-elektriciteit, Oosterse talen, Scandinavische talen, Slavische talen en specifieke personenzorg


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 11/03/2022
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 08/06/2022
Edition:1
Page:48004
Avis du Conseil d'Etat 70896
Entrée en vigueur / Effet 01/02/2022 (art. 30, inleidende zin)

Art. 3 en 5: 01/09/2023 (art. 30, 1°)
Art. 6 en 10, 3° tot 7°: 01/09/2024 (art. 30, 2°)
Art. 11: 01/09/2023 (art. 30, 1°)
Art. 12: 01/09/2024 (art. 30, 2°)
Art. 15: 01/09/2023 (art. 30, 1°)
Art. 16: 01/09/2024 (art. 30, 2°)
Art. 19, 22, 25 en 28: 01/09/2023 (art. 30, 1°)

Période de vigueur du 01/02/2022 au ...