help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 april 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 2020 tot vastlegging van de vergoeding toegekend aan de erkende dierenartsen in het kader van de dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/04/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/05/2022
Pagina:45012
Advies van de Raad van State 70905
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/06/2022 tot ...