help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

NIEUW OPSCHRIFT
[Decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht ]
Decreet van 4 mei 1994 betreffende de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 04/05/1994
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 16/07/1994
Page:18856
Avis du Conseil d'Etat 22821
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie "Alle" in de analyse.

Période de vigueur du ... au 31/12/2017
Remarques Worden niet in de databank opgenomen: de besluiten van de Raden van Bestuur, genomen in uitvoering van het DVO 04/05/1994, die tot uitsluitend doel hebben een retributie in te stellen voor eProcurement.