help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 04/02/2022
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 06/05/2022
Edition:1
Page:41181
Avis du Conseil d'Etat Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 70641
Entrée en vigueur / Effet 01/07/2022 (art. 50, 2°)

Art. 11 en 21: te bepalen door de minister (art. 50, 2°); Uitgevoerd: 01/07/2022 (MBVO 29/06/2022, BS 06/07/2022)
Art. 37 tot 42 en 49: te bepalen door de minister (art. 50, 2°); Uitgevoerd: 01/07/2022 (MBVO 28/06/2022, BS 08/07/2022)

Overgangsbepalingen: art. 42 tot 48

Période de vigueur du 01/07/2022 au ...