help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 april 2022 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/04/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/04/2022
Pagina:39357
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2022 (art. 3)

Art. 1, "voor zover dit artikel betrekking heeft op de taken opgesomd onder het nieuw artikel 4, 6°, b) van het koninklijk besluit van het koninklijk besluit van 3 december 2009": 01/10/2020 (art. 3)

Periode van geldigheid van 01/10/2020 tot ...