help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het creëren van bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/04/2022
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/04/2022
Pagina:38837
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 08/04/2022 (art. 22, eerste lid)

Art. 2 tot 6: 14/03/2022 (art. 22, tweede lid)
Art. 21: uitwerking: datum van de ingetrokken akte: 14/03/2022

Buitenwerkingtreding: aanvankelijk 31/12/2022 en vervolgens eerst uitgesteld tot 31/03/2023 (art. 22, derde lid, zoals gewijzigd bij BVR 18/11/2022) daarna tot 30/06/2023 (art. 22, derde lid, zoals gewijzigd bij BVR 16/12/2022) vervolgens tot 31/03/2024 (art. 22, derde lid, zoals gewijzigd bij BVR 31/03/2023) en dan tot 31/03/2025 (art. 22, derde lid, zoals gewijzigd bij BVR 01/12/2023).

TT

Periode van geldigheid van 14/03/2022 tot 31/03/2025