help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2022 tot vaststelling van maatregelen voor arbeidsovereenkomsten voor studenten voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/03/2022
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/04/2022
Pagina:27099
Advies van de Raad van State 71031
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2022 (art. 3)

Art. 1: krachtens art. 2 van dit besluit kan de Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien, de periode, vermeld in artikel 1, [eerste lid], 1°, verlengen tot uiterlijk 31 december 2022. Deze machtiging is oorspronkelijk uitgevoerd met een einddatum 30/06/2022 (MBVO 20/07/2022 (BS 09/08/2022, p. 61721)), en vervolgens met een einddatum 31/12/2022 (MBVO 23/11/2022 (BS 24/01/2023, p. 8932)).

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2022 tot 31/12/2022