help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 18 maart 2022 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 18/03/2022
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 30/03/2022
Page:25808
Avis du Conseil d'Etat 70736
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Art. 4, 1° en 3°: 01/07/2022 (art. 37, eerste lid)
Art. 22 tot 24: 30/03/2022 (art. 37, tweede lid: "op de datum van de bekendmaking")
Art. 36: 01/01/2022 (art. 37, derde lid)

Temporeel toepassingsgebied:
Art. 17: "art. 4.7/1.1 Energiedecreet 08/05/2009, in de lezing ingevoegd bij artikel 17, is voor het eerst van toepassing op omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden of omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen die worden aangevraagd vanaf de eerste dag van de maand volgende op de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad". (art. 37, vierde lid)

Période de vigueur du 01/01/2022 au ...