help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 maart 2022 houdende de nodige maatregelen inzake de door de Europese Unie gecoördineerde reisbeperkingen ten gevolge van de coronavirus COVID-19 pandemie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/03/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/03/2022
Editie:2
Pagina:19668
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking (art. 8)

Buitenwerkingtreding: 31/07/2022 (art. 7: "De maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toepassing tot en met 31 juli 2022.") vervroegd op 22/05/2022 (zie "Alle" in de analyse).

TT

Periode van geldigheid van 11/03/2022 tot 22/05/2022
Opmerkingen Juridisch kader: naast de verordeningen en aanbevelingen waarvoor links zijn gelegd naar de databank "Europa", worden in de aanhef deze internationale teksten vermeld:
1) "Overwegende het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, artikel 2, dat het recht op leven beschermt;"
2) "Overwegende het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, artikel 191, dat het voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen verankert; dat dit beginsel inhoudt dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om dringende en voorlopige maatregelen te nemen;"