help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 14 juli 1993 houdende goedkeuring van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, van 49 Protocollen, van de Slotakte en van de Bijlagen I tot en met XXII, opgemaakt in Porto op 2 mei 1992 en van het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, opgemaakt te Brussel op 17 maart 1993


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/07/1993
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/09/1993
Pagina:19916
Advies van de Raad van State 22454
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking