help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 11 februari 2022 tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 27 januari 2022 houdende de afkondiging van de instandhouding van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/02/2022
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/02/2022
Editie:2
Pagina:10054
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking (art. 3)

Art. 2: 28/01/2022 (datum van inwerkingtreding van het bekrachtigde besluit)

Periode van geldigheid van 28/01/2022 tot 10/03/2022