help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 januari 2022 tot wijziging van bijlage III bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/01/2022
Aard van de akte: Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/01/2022
Editie:2
Pagina:7431
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 70783 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 70783
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/2022 (art. 3)

Periode van geldigheid van 01/02/2022 tot ...