help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 september 2021 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98/8 van 13 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/09/2021
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/10/2021
Pagina:104764
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2021 (datum van inwerkingtreding van de verbindend verklaarde CAO, overeenkomstig art. 32 van W 05/12/1968)

Periode van geldigheid van 01/09/2021 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
CAO 15/07/2021