help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 juni 2021 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft de berekening van het proportioneel pensioen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/06/2021
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/07/2021
Editie:2
Pagina:68373
Advies van de Raad van State 68378
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2021 (art. 4 en 11)

Temporeel toepassingsgebied: van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 01/01/2022 ingaan, met uizondering van de overlevingspensioenen berekend op basis van een rustpensioen dat daadwerkelijk en voor de eerste maal ten laatste op 01/12/2021 ingegaan is (art. 3 en 10)


Periode van geldigheid van 01/01/2021 tot ...