help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 februari 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sociale organisaties


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/02/2021
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/03/2021
Pagina:23047
  • 01/04/2021 (Rechtzetting)
    Nederlands opschrift - Datum
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 68513 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 68513
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/04/2021 tot ...