help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 15 februari 1995 houdende uitvoering van het decreet van 31 juli 1990 tot instelling van een Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen - criteria en modaliteiten voor de selectie van gemeenten die zich in een bijzondere situatie bevinden inzake de aanwezigheid van kansarme bevolkingsgroepen ten opzichte van andere gemeenten


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 15/02/1995
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 29/08/1995
Page:24614
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking