help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het 1/10 ouderschapsverlof, mantelzorgverlof en diverse andere bepalingen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 17/07/2020
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 30/09/2020
Page:68844
Avis du Conseil d'Etat 67601
Entrée en vigueur / Effet 01/08/2020 (art. 16, inleidende zin: "op de eerste dag van de maand volgend op de definitieve goedkeuring van dit besluit")

Art. 8: 01/10/2019 (art. 16, 1°)
Art. 12 en 13: "op de eerste dag van de maand die volgt op het akkoord van de federale ministerraad" (art. 16, 2°)
Art. 14: wat het statutair personeel betreft: "op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin voldaan is aan de volgende twee voorwaarden: -de federale ministerraad verleende zijn akkoord; en -de federale uitvoeringsbesluiten die nodig zijn om het recht op uitkeringen te regelen traden in werking" (art. 16, 3°)

Période de vigueur du 01/10/2019 au ...