help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bijzonder machtsbesluit van het verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie nr. 2020/004 van 20 mei 2020 tot verlenging van de in toepassing van de ordonnantie van 29 april 2004 inzake hulpverlening aan jongeren genomen maatregelen in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/05/2020
Nummer: 2020/004
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/06/2020
Editie:2
Pagina:43637
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 67268
Inwerkingtreding / Uitwerking 16/03/2020 (art. 4)

Periode van geldigheid van 16/03/2020 tot ...