help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 april 2020 tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Fortune", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/04/2020
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/05/2020
Editie:1
Pagina:38160
Advies van de Raad van State 67074
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking (art. 6)

Periode van geldigheid van 29/05/2020 tot ...