help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 1994 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 Oktober 1988 inzake de erkenning en betoelaging van de centra voor geestelijke gezondheidszorg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/10/1994
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/01/1995
Editie:1
Pagina:366
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1994

Periode van geldigheid van 01/01/1994 tot 01/01/2000