help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 16 april 2020 tot vastlegging van de vergoeding toegekend aan de erkende dierenartsen en de eigenaars in het kader van de dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest]
Koninklijk besluit van 16 april 2020 tot vastlegging van de vergoeding toegekend aan de erkende dierenartsen in het kader van de dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/04/2020
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/04/2020
Pagina:28762
Advies van de Raad van State 66981
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/05/2020 tot ...