help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 november 2019 tot uitvoering van de artikelen 15 en 16 van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/11/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/12/2019
Pagina:109645
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 66601
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking en "van toepassing op het sociaal conflict dat zich manifesteert vanaf de inwerkingtreding van dit besluit" (art. 17)

Periode van geldigheid van 14/12/2019 tot ...