help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft mobiliteitsmaatregelen en andere bepalingen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 06/09/2019
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 15/10/2019
Edition:2
Page:95396
Avis du Conseil d'Etat 66375
Entrée en vigueur / Effet 01/10/2019 (art. 44, inleidende zin)

Art. 1: 01/01/2019 (art. 44, 3°)
Art. 9: 01/04/2019
Art. 15: 01/01/2015 (art. 44, 1°)
Art. 16: 01/07/2019 (art. 44, 7°)
Art. 17: 01/01/2019 (art. 44, 3°)
Art. 19: 01/04/2019
Art. 24: 01/04/2019
Art. 25: (1) 01/04/2019 ("voor wat betreft het recht op een fietsvergoeding bij gebruik van een Speed pedelec") (art. 44, 5°); (2) 01/01/2020 ("met uitzondering van het recht op een fietsvergoeding bij gebruik van een speed pedelec") (art. 44, 8°)
Art. 27: 01/06/2019 (art. 44, 6°)
Art. 30: 01/01/2018 (art. 44, 2°)
Art. 31 tot 35: 01/04/2019
Art. 37, 38 en 39: 01/01/2019 (art. 44, 3°)
Art. 42: "op de dag waarop het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 50, derde lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Unie verlaat zonder dat een akkoord zoals vermeld in artikel 50, tweede lid, van het Verdrag is gesloten" (art. 44, 4°)


Période de vigueur du 01/01/2015 au ...