help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 29 februari 2016 houdende instemming met het Protocol van toetreding van de Regering van de Russische Federatie tot het Verdrag van 16 december 1988 inzake de bouw en werking van de "European Synchrotron Radiation Facility" (Europese synchrotronstralingsfaciliteit, gedaan te Grenoble op 23 juni 2014 en te Parijs op 15 juli 2014


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/02/2016
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/10/2019
Pagina:92492
Advies van de Raad van State 58361
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 18/10/2019 tot ...