help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende basis- en secundair onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/2019
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/08/2019
Pagina:81386
Advies van de Raad van State 66296
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2019 (art. 67)

Art. 47, 3° en 5°, art. 49 en 51: 01/09/2020


Periode van geldigheid van 01/09/2019 tot ...
Opmerkingen Art. 66: niet geanalyseerd omdat de gewijzigde tekst niet werd opgenomen in de databank.