help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 juli 2019 houdende het verbod op de pulsvisserij in de Belgische twaalfmijlszone


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/2019
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/08/2019
Pagina:77286
Advies van de Raad van State 66214
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 14/08/2019 ("op de datum van inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 2019/1241") (art. 2)

Buitenwerkingtreding: 30/06/2021

TT

Periode van geldigheid van 14/08/2019 tot 30/06/2021