help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 6. Mai 2019 über Maßnahmen im Unterrichtswesen - 2019

Decreet van 6 mei 2019 houdende maatregelen inzake onderwijs - 2019


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/05/2019
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/07/2019
Editie:1
Pagina:70118
Advies van de Raad van State 65249
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2019

Art. 5, 4°, 5° en 6°: 01/04/2019
Art. 10: 01/07/2019
Art. 12 tot 16, 18, 19, 20, 1°: 01/04/2019
Art. 20, 2°: 01/01/2020
Art. 22, 35 tot 38 en 40, 2°: 01/04/2019
Art. 45, 1°: 01/09/2018
Art. 47: 01/04/2019
Art. 48: 01/09/2018
Art. 49: 01/07/2019
Art. 87, 88, 89, 95 en 96: 01/07/2019
Art. 103: 01/06/2019
Art. 107, 108, 109 en 119: 01/07/2019
Art. 137 tot 139 en 141, 2°: 01/04/2019
Art. 154, 2°: 01/01/2020
Art. 160 tot 162, 164, 2° en 185 tot 188: 01/04/2019
Art. 210 tot 212: 01/06/2019
Art. 243 tot 249: 01/09/2018
Art. 250, 251 en 254: 01/04/2019
Art. 255, 32°: 01/06/2019

Periode van geldigheid van 01/09/2018 tot ...
Opmerkingen In de Duitstalige tekst ontbreekt het artikel 214.