help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 juni 2019 betreffende de pleziervaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/06/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/07/2019
Pagina:67956
Advies van de Raad van State 65543
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Art. 2.1 tot 2.20 (hoofdstuk 2), 9.1, 9.2, 10.8, 10.9, 10.14 en 10.17: 01/09/2019

Overgangsbepalingen: art. 9.1 tot 9.11

Periode van geldigheid van 04/07/2019 tot ...