help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019 betreffende de projectvergadering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/05/2019
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/06/2019
Pagina:61614
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 65756 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 65756
Inwerkingtreding / Uitwerking 30/04/2018 ("op dezelfde dag als de bepalingen tot wijziging van Titel III van het BWRO, vastgelegd in de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen")

Periode van geldigheid van 30/04/2018 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: de aanhef vermeldt een onjuiste datum van indiening van de adviesaanvraag.