help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/05/2019
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/05/2019
Pagina:48540
  • 04/03/2022 (Duitse vertaling)
    Art. 1 tot 6, 9 en 10
Advies van de Raad van State 60892
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 10

Periode van geldigheid van 01/06/2019 tot ...
Opmerkingen "De koning kan de in de artikelen 7 en 8 vermelde bepalingen wijzigen, opheffen of vervangen." (art. 9)