help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92 in uitvoering van artikel 145 3/1, § 1, tweede lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/05/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/05/2019
Pagina:45628
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 65791
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2018 ("vanaf aanslagjaar 2019")

Periode van geldigheid van 01/01/2018 tot ...