help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 april 2019 tot wijziging van artikel 204, 4°, van het KB/WIB 92 inzake het belastbare tijdperk waartoe de inkomsten uit het verenigingswerk en uit occasionele diensten tussen burgers behoren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/04/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/05/2019
Editie:1
Pagina:44568
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 65773
Inwerkingtreding / Uitwerking "Dit besluit heeft uitwerking op de inkomsten die vanaf 20/02/2018 zijn geregistreerd" (art. 2)

Periode van geldigheid van 20/02/2018 tot ...