help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen en inzake maatschappelijke integratie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/04/2019
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/05/2019
Pagina:43751
  • 13/11/2020 (Duitse vertaling)
    Art. 1 tot 15 en 22
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 2: 01/01/2019 (art. 3)
Art. 4: 01/01/2019 (art. 5)
Art. 6: 08/06/2018 (art. 6)
Art. 7: 07/05/2019 (art. 8)
Art. 9: 01/01/2019 (art. 10)
Art. 16 tot 20 (hoofdstuk 4): 01/01/2018 (art. 21)

Periode van geldigheid van 01/01/2018 tot ...
Opmerkingen Oorsprong van deze akte en advies van de Raad van State: het gestemde wetsvoorstel vindt zijn oorsprong in de tekst van een voorontwerp van wet waarover de Raad van State advies nr. 64536 verleende. U kan dit advies en het voorontwerp van wet raadplegen in de parlementaire stukken:
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3508/54K3508001.pdf