help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/04/2019
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/05/2019
Pagina:43455
  • 23/04/2021 (Duitse vertaling)
    Art. 1 tot 22, 29 tot 38, 42 tot 51 en 53 tot 55
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1: bepaling zonder normatieve waarde
Art. 2: dit artikel "heeft uitwerking op 1 januari 2019 en is van toepassing op de vanaf deze datum betaalde of toegekende dividende"(art. 3)
Art. 4: "van toepassing op de bezoldigingen die vanaf 1 januari 2017 zijn betaald of toegekend" (art. 7, eerste lid)
Art. 5, 1° tot 4°: "van toepassing op de bezoldigingen die vanaf 1 januari 2017 zijn betaald of toegekend" (art. 7, eerste lid)
Art. 5, 5° tot 9°: "van toepassing op de bezoldigingen die vanaf 1 januari 2018 worden betaald of toegekend" (art. 7, tweede lid)
Art. 5, 10° en 11°: 10de dag na bekendmaking
Art. 6: dit artikel "heeft uitwerking op de bezoldigingen die vanaf 1 april 2016 worden betaald of toegekend" (art. 7, derde lid)
Art. 8: a) inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking; b) uitwerking: op de datum van inwerkingtreding van elk bekrachtigd besluit of van elk bekrachtigd artikel (art. 8)
Art. 9: "van toepassing vanaf aanslagjaar 2020" (art. 16, eerste lid)
Art. 10 en 11: deze artikelen "hebben uitwerking vanaf aanslagjaar 2020" (art. 16, tweede lid)
Art. 12: "van toepassing op de vergoedingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2018" (art. 16, derde lid)
Art. 13: "van toepassing vanaf aanslagjaar 2020, verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2019"(art. 16, vierde lid)
Art. 14: 01/01/2018 (art. 16, vijfde lid)
Art. 15: "vanaf aanslagjaar 2018" (art. 16, zesde lid)
Art. 17 tot 19: a) inwerkingtreding: dag van bekendmaking (art. 20); temporeel toepassingsgebied: "van toepassing op de inkomsten die vanaf deze datum zijn toegekend, betaalbaar gesteld, geïnd of verkregen" (art. 20)
Art. 21: 25/12/2017 (datum van de akte houdende het ingetrokken artikel)
Art. 22: 10de dag na bekendmaking
Art. 23 tot 52: 10de dag na bekendmaking
Art. 53 en 54: deze artikelen "hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2018 en zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2019 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018" (art. 55)
Art. 56: 10de dag na bekendmaking


Periode van geldigheid van 01/04/2016 tot ...
Opmerkingen Oorsprong van deze akte en advies van de Raad van State: het gestemde wetsvoorstel vindt zijn oorsprong in de tekst van een voorontwerp van wet waarover de Raad van State advies nr. 64323 verleende. U kan dit advies en het voorontwerp van wet raadplegen op de website van de Raad van State:
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/64323.pdf
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/64323/ontwerp