help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende bepaling van de vergoeding voor de behandeling van het verzoek voor het verkrijgen van rekeninginformatie bedoeld in artikel 555/1, § 2, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, evenals de voorwaarden en de nadere regels van inning


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/04/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/04/2019
Editie:1
Pagina:41620
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2019 (art. 4, eerste lid)

Art. 3, 1°: op de datum van inproductiename van het CAP2, bedoeld in artikel 1, tweede lid, 4°, van het KB 07/04/2019 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (art. 4, tweede lid)

Periode van geldigheid van 01/01/2019 tot ...