help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake pensioenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/04/2019
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/04/2019
Editie:1
Pagina:41405
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1: bepaling zonder normatieve waarde
Art. 2 tot 5 (Hoofdstuk 2): 01/01/2018 (art. 6)
Art. 7: 01/07/2017 (art. 8)
Art. 9 en 11: 01/05/2019 ("de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad") (art. 10 en 12)
Art. 13 tot 15 (Hoofdstuk 6): 01/01/2019 (art. 16)
Art. 17: 01/01/2011 (art. 27)
Art. 18 tot 26 (Hoofdstuk 7, met uitzondering van art. 17): 01/06/2019 ("op de eerste dag van de tweede maand na die waarin ze is bekendgemaakt") (art. 27)
Art. 28 (Hoofdstuk 8): 01/01/2019 (art. 29)
Art. 30: 01/04/2016 (art. 32)
Art. 31: 01/01/2018 (art. 32)
Art. 33 tot 35 (Hoofdstuk 10): 01/01/2018 (art. 36)
Art. 37: 10de dag na bekendmaking
Art. 38 en 39: te bepalen door de Koning en uiterlijk op 31/12/2020

Periode van geldigheid van 01/04/2016 tot ...
Opmerkingen Autonome bepalingen: art. 33 tot 35 (instelling van een pensioenwaarborgregeling voor ambtenaren die worden overgeheveld van de provincie Vlaams-Brabant naar de Vlaamse overheid of naar een Vlaams agentschap met rechtspersoonlijkheid dat aangesloten is bij het pensioenstelsel bedoeld in de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden)