help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/02/2019
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/04/2019
Pagina:40831
Advies van de Raad van State 62779 + 63059 + 64949
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2019 (art. 89)

Art. 25, § 1, 3de lid: "voor zover de vervangende reactie het toevertrouwen van de minderjarige delictpleger aan een afdeling binnen een gemeenschapsinstelling, ingericht voor minderjarigen die een reactie opgelegd krijgen met toepassing van dit decreet betreft", te bepalen door de Regering en uiterlijk op 01/09/2022. Deze uiterste datum werd uitgesteld naar 28/02/2023 (zie art. 89, zoals laatst gewijzigd bij DVO 15/07/2022)
Art. 26 en 27: te bepalen door de Regering en uiterlijk op 01/09/2022. Deze uiterste datum werd uitgesteld naar 28/02/2023 (zie art. 89, zoals laatst gewijzigd bij DVO 15/07/2022)
Art. 32, 3de lid, art. 33, 2de lid en art. 34, § 1, 3de lid: "voor zover de vervangende reactie het toevertrouwen van de minderjarige delictpleger aan een afdeling binnen een gemeenschapsinstelling, ingericht voor minderjarigen die een reactie opgelegd krijgen met toepassing van dit decreet betreft", te bepalen door de Regering en uiterlijk op
01/09/2022. Deze uiterste datum werd uitgesteld naar 28/02/2023 (zie art. 89, zoals laatst gewijzigd bij DVO 15/07/2022)
Art. 35, 36, en 37, § 1 tot § 7 en § 9: te bepalen door de Regering en uiterlijk op 01/09/2022. Deze uiterste datum werd uitgesteld naar 28/02/2023 (zie art. 89, zoals laatst gewijzigd bij DVO 15/07/2022)
Art. 37, § 8: "in werking drie maanden na publicatie in het BS van de laatste van de instemmingsdaden van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Federale Staat."
Art. 38: te bepalen door de Regering en uiterlijk op 01/09/2022 (zie DVO 24/09/2019, art. 10). Deze uiterste datum werd uitgesteld naar 28/02/2023 (zie art. 89, zoals laatst gewijzigd bij DVO 15/07/2022)
Art. 39: te bepalen door de Regering en uiterlijk op 01/09/2022; uitgevoerd: 01/09/2019 (BVR 05/04/2019, BS 03/07/2019)
Art. 84, 85 en 86: te bepalen door de Regering en uiterlijk op 01/09/2022. Deze uiterste datum werd uitgesteld naar 28/02/2023 (zie art. 89, zoals laatst gewijzigd bij DVO 15/07/2022)

Overgangsbepalingen: art. 87

Periode van geldigheid van 01/09/2019 tot ...