help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 22 december 1993 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 november 1991 houdende vaststelling van de bezoldigingsregeling en weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van het personeel van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 22/12/1993
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 23/03/1994
Page:8020
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 01/12/1992