help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/04/2019
Pagina:40182
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 65852
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking

Uitwerking: 2019 en 2020 (art. 1)

TT


Periode van geldigheid van 01/01/2019 tot 31/12/2020