help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 april 2019 tot wijziging van de artikelen 51 en 52bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/04/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/04/2019
Editie:2
Pagina:39511
Advies van de Raad van State 65260
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Temporeel toepassingsgebied: dit besluit is van toepassing op de ontslagen gegeven na de datum van zijn inwerkingtreding. (art. 3)

Periode van geldigheid van 29/04/2019 tot ...