help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019 tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/02/2019
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/04/2019
Pagina:37154
  • 09/07/2019 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
  • 09/07/2019 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
Advies van de Raad van State 63978 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Voor inrichtingen waarvoor een erkenning is verleend of waarvoor een volledige verkenningsaanvraag is ingediend voor de inwerkingtreding van dit besluit, treden de navolgende bepalingen op een afwijkende datum in werking (art. 43):
Art. 3, 2°: 01/01/2021
Art. 4: 01/01/2024
Art. 5, 1° en 2°: 01/10/2019 ("de eerste dag van de zesde maand die volgt op de maand van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")
Art. 6, 1°: 01/10/2019 ("de eerste dag van de zesde maand die volgt op de maand van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")
Art. 6, 2° en 3°: 01/01/2024
Art. 7: 01/10/2019 ("de eerste dag van de zesde maand die volgt op de maand van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")
Art. 8: 01/01/2021
Art. 9, 10, 11 en 13, 1° en 2°: 01/10/2019 ("de eerste dag van de zesde maand die volgt op de maand van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")
Art. 13, 3°: 01/01/2021
Art. 14, 16 en 17, 5°: 01/10/2019 ("de eerste dag van de zesde maand die volgt op de maand van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")
Art. 21: 01/01/2024
Art. 23: 01/01/2021
Art. 25: 01/01/2024
Art. 27: 01/10/2019 ("de eerste dag van de zesde maand die volgt op de maand van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")
Art. 28: 01/01/2021
Art. 31, 32, 34, 35 en 41: 01/10/2019 ("de eerste dag van de zesde maand die volgt op de maand van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Overgangsbepalingen: art. 42

Periode van geldigheid van 21/04/2019 tot ...