help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/03/2019
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/04/2019
Pagina:37092
Advies van de Raad van State 64117
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning

Art. 4, 12, 15 tot 20, 32, 34 en 36: 01/07/2019
Art. 37: 11/04/2019 ("de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt")

Periode van geldigheid van 11/04/2019 tot ...