help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 31 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie van de radiofrequenties voor radio-omroep in de frequentieband 87,5-108 MHz overeenkomstig artikel 17 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Zusammenarbeitsabkommen vom 31. August 2018 zwischen dem Föderalstaat, der Flämischen Gemeinschaft, der Französischen Gemeinschaft und der Deutschsprachigen Gemeinschaft über die Koordinierung von Frequenzen in Rundfunkbereich im 87,5-108 MHz-Band gemäss Artikel 15 des Gesetzes vom 13. Juni 2005 über die elektronische Kommunikation


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/08/2018
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/04/2019
Editie:1
Pagina:33967
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking "nadat het werd goedgekeurd door de federale Wetgevende kamers en de Gemeenschappen" (begrijp nader: op de dag van inwerkingtreding van de laatst bekendgemaakte instemmingsakte) (art. 7): 10/06/2019 (naar aanleiding van de bekendmaking van de W 07/05/2019)

Periode van geldigheid van 10/06/2019 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
DCF 14/03/2019  
DVO 29/03/2019  
DDG 25/02/2019  
W 07/05/2019