help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 12 januari 1994 tot wijziging van artikel 8 van van het koninklijk besluit nr 542 van 31 maart 1987 houdende organisatie, de werking en het beheer van de Rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en Luik


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/01/1994
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/02/1994
Pagina:4851
Advies van de Raad van State 22903
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1993

Opmerkingen Bekrachtigd bij
DVO 21/12/1994, artikel 148