help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 12 januari 1994 tot wijziging van artikel 8 van van het koninklijk besluit nr 542 van 31 maart 1987 houdende organisatie, de werking en het beheer van de Rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en Luik


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 12/01/1994
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 25/02/1994
Page:4851
Avis du Conseil d'Etat 22903
Entrée en vigueur / Effet 01/01/1993

Remarques Bekrachtigd bij
DVO 21/12/1994, artikel 148