help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure

Citeertitel: "Brusselse Codex Fiscale Procedure"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/03/2019
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/03/2019
Pagina:27632
Advies van de Raad van State 64000
Inwerkingtreding / Uitwerking 1) Te bepalen door de Regering
Art. 119 tot 131: dag van bekendmaking (art. 145, § 3)

Overgangsbepalingen: art. 143, tweede lid en art. 144

2) Specifieke inwerkingtreding voor wat de onroerende voorheffing betreft:

Art. 12 tot 16, 21, 42 tot 65 en 78 tot 99: dag van de bekendmaking, voor wat betreft het aanslagjaar 2018 van de onroerende voorheffing (art. 145, § 2, eerste lid)

Art. 37 tot 38: 01/04/2019 ("de maand na die waarin deze Codex is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad" (art. 145, § 2, tweede lid))

In afwijking van het eerste en tweede lid (art. 145, § 2, eerste en tweede lid), treden de niet in het eerste lid bedoelde bepalingen van deze Codex in werking vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1°, van deze Codex. (art. 145, § 2, derde lid)

Overgangsbepalingen: art. 143, tweede lid en art. 144Periode van geldigheid van 19/03/2019 tot ...
Opmerkingen Art. 142: De Regering wordt ertoe gemachtigd om verwijzingen in andere ordonnanties naar bepalingen die opgeheven werden naar aanleiding van deze codificatie waar nodig aan te passen.