help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 26 januari 1994 houdende aanvaarding van het Collegebesluit van 22 oktober 1993, met verantwoordingsnota, van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest houdende vaststelling van de initiatieven ter bestrijding van kansarmoede die op basis van het kansarmoedebestrijdingsprogramma voor subsidiëring in aanmerking komen in 1993


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 26/01/1994
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 11/02/1994
Page:3539
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

TT 1993